חתונה ושבע ברכות

הקמת בית בישראל הינה תוספת של חוליה נוספת בשרשרת הדורות המשפחתית.

אנו בצוות

מצגתוכן

ניצור מצגת חתונה או מצגת לשבע ברכות עם תוכן ערכי

בהתאמה לזוג הטרי, לשמותיהם, לעיסוקיהם

ולתחומי העניין שלהם.

לסיפורים משפחתיים, לתאריך האירוע,

למשפחות מהן הוא מגיע

ואת כל זאת נחבר לעם ישראל, לארץ ישראל ולתורת ישראל.

מצגת החתונה נותנת צידה לדרך לזוג הצעיר,

כך שיבנה את ביתו מתוך ברכה ושמחה.